about us

Sennse is een klein bureau gericht op het geven van constructieadviezen en het maken van constructieberekeningen en -tekeningen in de woningbouw, utiliteitsbouw en civiele techniek. Sennse werkt graag samen met partners in de bouw om te komen tot een technisch en economisch optimale constructie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reken- en tekensoftware volgens de laatste stand van de techniek.

Ondanks de beperkte omvang van het bureau, wordt er gestreefd naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ieder jaar worden er aantal projecten voor verenigingen en/of sociaal maatschappelijke instellingen uitgevoerd tegen een gereduceerd tarief. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en er worden er ieder jaar een aantal goede doelen gesteund. Op milieugebied werken we aan de minimalisering van energiegebruik door gebruik te maken van daglicht en warmte uit computerapparatuur. Bovendien worden veel van de zakelijke kilometers met de elektrische auto of op de fiets afgelegd.

onze partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sit amet iaculis elit. Nam semper ut arcu non placerat. Praesent nibh massa varius.